EP Mobile

Med på farten

Tilsynsrapporter sikrer kvaliteten i Bygherrens arbejde samt danner grundlag for kontrol af den økonomiske styring af projektet. Arbejdet for den tilsynsførende foregår ofte ude på byggepladsen med et kamera og en notesblok under armen.

Med vores EPMobile app har såvel den tilsynsførende som entreprenøren både kamera og notesblok med sig i telefonen. Her er der adgang til foruddefinerede kvalitetssikrings-skemaer for projekter, og man kan udfylde dem undervejs i projektet.

Billeder og noter samt information omkring godkendelse eller underkendelse udfyldes i takt med at arbejdet udføres.
 
Når tilsynet er færdig sendes tilsynsrapporten over internettet til entrepriseportalen der lagre rapporten på det gældende projekt. På entrepriseportalen kan tilsyn og entreprenører samt bygherre se alle afgivne tilsynsrapporter.

Via lokaktionsbestemmelse (GPS) vises billeder og noter på Google Maps så man nemt kan følge med i hvor dokumentation stammer fra.
 

Download