worksportal
Jo rekisteröity?

Toimitusketjujen hallinta

Teollisuudessa, kuten rakentamisessa on vallitsevana näkemyksenä kaikkien osapuolten saumaton yhteistyö, jotta lopputulos saadaan valmiiksi ajoissa. Kaikkien työhön liittyvien osapuolten tulee pystyä jakamaan tietoa oikeassa muodossa, oikeaan aikaan. Worksportal järjestelee ja hallitsee monimutkaisiakin tietovirtoja toimitusketjun eri vaiheissa työn tilaajilta aina jopa yksittäsiin projektissa mukana oleviin työntekijöihin.

Yhteistyökumppanit

Nykyaikaisessa globaalissa maailmassa, missä toiminta perustuu erikoistumiseen eri alojen taitajien välillä, yhä harvemmat tuotteet ja palvelut syntyvät vain yhden yrityksen sisällä. Siksi ratkaisujen toimittaminen edellyttää tehokasta yhteistyötä eri kumppaneiden välillä. Worksportalin kautta käyttäjät pystyvät seuraamaan yhteistyökumppaneiden monimutkaisia sidoksia ja ymmärtämään paremmin, että osapuolilla voi olla monia eri rooleja eri työvaiheissa.

Ostotoiminnot

Yleiskatsaus ja raportointi tavaroiden ja palveluiden kulutuksesta edellyttää yksityiskohtaista tietoa. Toimittajalaskujen kerääminen ja jakelu, erityisesti paperilla tai skannatuilla liitteillä on aikaavievää työtä. Worksportalin avulla tiedot voidaan kerätä järjestelmän yleisen päivittäisen käytön aikana ja hankintayksiköt ja muut hallinnoinnit voivat seurata ja hakea reaaliaikaisesti yksittäisiä tuotteita ja palveluita, aina arvioituihin valmiusasteisiin esimerkiksi suurissa rakennushankkeissa.

Energianjakelu

Energianjakeluyhtiöt joutuvat usein kohtaamaan haasteen miten yhdistää monimutkaisen infrastruktuurin omistajuus kriittisten asennus- ja ylläpitotehtävien ulkoistamiseen. Tiedonhankinta ja sen hallinta voi helposti pirstaloitua, kun toimittajat ja heidän työntekijänsä vaihtuvat. Worksportal varmistaa näiden elintärkeiden tietojen keräämisen yhteen paikkaan kaikkien osapuolien saataville.
 

Tehtävienhallinta

Tehtävienhallintaan esimerkiksi rakennusprojektissa liittyy paljon eri ihmisiä ja organisaatioita sen elinaikana. Heidän kaikkien on osallistuttava ratkaisujen löytämiseksi tai päätösten aikaansaamiseksi. Works Portal tarjoaa tehokkaita ja hyvin jäsenneltyjä työmenetelmiä sekä helpottaa järkevää tiedonkeruuta eri osapuolilta. Kaikki tiedonjakaminen ja järjestelmän käyttäminen tehdään noudattaen tiukkoja tietosuojamenetelmiä.

Hyvän tehtävienhallinnan keskeinen osa on menettelyjen optimointi (procedure optimiation). Tehtävien hallintaan liittyvien prosessien ammattimaisen optimoinnin on perustuttava todellisiin havaintoihin tai tapahtumiin, sekä niihin liittyviin tosiasioihin ja tietoihin eri lähteistä. Worksportal tarjoaa useita välineitä tietojen esittämiseen jäsennellyssä ja helppokäyttöisessä muodossa, mitkä tukevat prosessien ja toimintatapojen optimointia. Esimerkkinä voidaan mainita raportointi- ja kaaviotyökalu, jolla voidaan havainnollistaa monimutkaisia riippuvuuksia loogisessa muodossa. Alla on kaavio, joka esittää tehtävien hallintomenettelyn aikataulua verrattuna kuormitukseen:
 
graph_danish

Online-tarjoustenhallinta

Laajenna tarjouspyyntöjäsi verkossa Worksportalilla monimutkaistenkin hankkeiden yhteydessä. Käyttämällä valmiita malleja tai hyväksymällä toimittajien UBL-luetteloita, voit käsitellä vaativia tarjouksia järjestelmällisesti ja automaattisesti ja vähentää eri osapuolten työmäärää.

Ulkoistaminen

Kustannusten alentaminen on ensimmäinen tavoite yrityksille, jotka ovat ulkoistaneet tai suunnittelevat työn ulkoistamista. Todellisen kustannusten pienentämiseksi on olennaisinta integroida eri toimintatavat ja tietovirrat organisaation sisällä olevaan työhön. Worksportal tukee eri osapuolten toimintatapojen ja tietojen yhdistämistä ja optimointia hankintaketjuissa. Kaikki tämä tapahtuu käyttäjien omalla kielellä ja käyttäjille sovitetuilla asetuksilla.

Ota meihin yhteyttä

Jarkko Miettinen: +358 40 842 2486
info@pernexus.dk

 

Copenhagen, Denmark

Headquarters

+45 33 25 16 66

Herlufsholmvej 37
2720 Vanløse
Denmark
 

Nokia, Finland

Finland branch

+358 40 842 2486