QR kort med RFID chip fra Pernexus Systems
Case study – Vestforbrænding
29/01/2018
Pernexus på DANVA Årsmøde 2018 i Kolding
08/05/2018
Show all

GDPR Deadline: En udfordring eller en udviklingsmulighed for forsyningsbranchen?

GDPR forsyningsvirksomhed

Deadline for skærpelse af persondatareglerne er 25 maj. Pernexus Systems’ konsulenter guider kunder til både efterlevelse og værdifuld udvikling i processen.

EU’s skærpede persondataforordning (GDPR), som træder i kraft den 25 maj, er en kæmpe udfordring for mange virksomheder, men kan danne basis for værdifuld og varig positiv udvikling.

Om få uger træder EU’s persondataforordning, the ‘General Data Protection Regulation’ – eller GDPR – i kraft i hele EU. Er du en forsyningsvirksomhed som samler og behandler persondata, gælder de nye regler også dig.

For forsyningsbranchen er data og persondatabehandling allerede en del af hverdagen, men fordi de nye regler er langt sværere at leve op til, kræver de ofte en opdatering af eksisterende processer, dokumentation, kontroller, og omgang med persondata.

Det betyder at der kan være lang vej, især hvis ens kernekompetencer ligger et helt andet sted. Samtidig er det værd at have for øje, at det kan være en værdifuld mulighed for effektivising og optimering.

Hvad er GDPR?

GDPR er en omfattende ny lovgivning, som sætter fælles EU-standarder for beskyttelsen af persondata. Lovgivningen afløser de danske persondataregler den 25 maj, og selv om den på mange måder ligner dansk lovgivning, er den betydeligt mere kompleks.

Den har også fællesnævnere med Bekendtgørelse om it-beredskab (BEK 515), som trådte i kraft i juli 2017, og som havde til formål at skabe bedre IT-sikkerhed i elektricitets- og naturgas- industrien i Danmark.

GDPR og udfordringen for forsyningsindustrien

For de fleste forsyningsvirksomheder, repræsenterer skærpelsen i privatlivspolitik en massiv udfordring, fordi de nye regler kræver en kompetence og styring som ikke tidligere har været nødvendig. Håndteringen af persondata kræver en helt anden form for dokumentation og proces.

Det betyder eksempelvis, at hvor forsyningsvirksomheder tidligere kunne få datasamtykke og adgang til hver enkelt borgers personlige data, gennem et automatisk tilvalg, kræver det nu tydelig accept fra borgeren, og et dokumenteret forretningsbehov fra virksomhedens side.

GDPR: En hastesag og en prioritet

Faktum er at den nye lovgivning, for de fleste forsyningsvirksomheder, betyder en omfattende organisationsforandring som kræver tilpasning af teknologi, politik, struktur og kultur.

For en virksomhed hvis daglige fokus ligger i at levere essentielle ydelser, som vand, varme og elektricitet til borgere, kan det være en svær prioritet. Derfor er det vigtigt at budskabet når hele virksomheden, inklusiv medarbejdernes bevidsthed, processer og rutiner. Med kun få uger til deadline bør målet være at planlægge en proces, og gennemføre hvert trin, så hurtigt og effektivt som muligt, for at undgå komplikationer i sidste øjeblik. Her er det specielt afgørende for virksomheder, som ikke tidligere har skullet dokumentere deres processer, at have den rette støtte til at vurdere og etablere en effektiv tilgang.

En værdifuld mulighed for forsyningsbranchen

Pernexus hjælper i dag tre forsyningsvirksomheder, som leverer varme, vand og elektricitet til tusindvis af borgere – med at leve op til de nye regler. Grundet vores omfattende erfaring med både GDPR og projektledelse, er det dog meget hurtigt blevet tydeligt for forsyningsselskaber, at der under tilpasningen af eksisterende processer, åbner sig en mulighed for at optimere og effektivisere på et bredere plan, i linje med virksomhedens strategi, daglige virke og mål.

Under første fase bliver sikkerheds- og lagersystemer eksempelvis evalueret, og potentielle risikofaktorer identificeret. Med et større og overordnet organisatorisk perspektiv for øje, kan øvelsen få en positiv effekt, ikke blot på it-styring og kapabilitet, men også på den operationelle produktivitet og omkostninger.

Netop fordi de nye regler kræver ændringer indenfor kompetence og styring, er det en unik mulighed for at forbedre virksomhedens effektivitet på flere niveauer.
GDPR bør derfor ikke ses som blot en mulighed for at forbedre en forsyningsvirksomheds datastyring – men som en mulighed for at optimere hele organisationens effektivitet.

 

FAKTA BOKS

Den ny EU Databeskyttelsesforordning (GDPR), er en lovgivning der træder i kraft den 25. maj 2018, og har til formål at styrke europæiske borgeres privatlivsret.
Den beskrives også som en af de mest forstyrrende forandringer for EU-virksomheder.
Lovgivningen bestemmer, hvordan virksomheder bruger, indsamler og opbevarer personoplysninger, og er gældende for enhver virksomhed som indsamler og lagrer personoplysninger.

 

Pernexus Systems konsulenter er dygtige og erfarne rådgivere specialiseret i at rådgive forsyningsselskaber gennem hele processen.
Hvis du er interesseret, kan du kontakte os på 33 25 16 66.

Interviewede
Christian Almskou, GDPR Konsulent, Pernexus Systems
Per Samuelsen, GDPR Konsulent, Pernexus Systems

Interviewer
Serena Isolan, Business Development Manager, Pernexus Systems

 

Comments are closed.